کومو

کومو

کومو یک شهر و کمونی در لمباردی ایتالیا است.این شهر پایتخت اداری استان کومو می‌باشد.

نقشه گوگل

  • ایتالیا-سوئیس-فرانسه (13 روزه)

    • مدت: 13 روز
    • شهرهای مورد بازدید: ونیز, میلان, کومو, لوگَنو, زوریخ, لوسرن, پاریس
    • کشورهای مورد بازدید: ایتالیا, سوئیس, فرانسه