لوسرن

لوسرن

شهرلوتسرن در بخش لوسرن در ایالت لوسرن در کشور سوئیس واقع شده‌است که ۵۷٬۳۰۰ نفر جمعیت دارد. این شهر پایتخت ایالت لوسرن می باشد و در بخش آلمانی زبان سوئیس واقع شده است.

نقشه گوگل

 • سوئیس (9 روزه)

  • شهرهای مورد بازدید: ژنو, لوزان, مونت خو, برن, اینترلاکن, لوسرن, زوریخ
  • کشورهای مورد بازدید: سوئیس
 • ایتالیا-سوئیس-فرانسه (13 روزه)

  • مدت: 13 روز
  • شهرهای مورد بازدید: ونیز, میلان, کومو, لوگَنو, زوریخ, لوسرن, پاریس
  • کشورهای مورد بازدید: ایتالیا, سوئیس, فرانسه
 • سوئیس ( 9 روزه )

  • مدت: 9روز
  • شهرهای مورد بازدید: لوزان, مونت خو, برن, اینترلاکن, ژنو, لوسرن, زوریخ
  • کشورهای مورد بازدید: سوئیس
 • سوئیس-ایتالیا-فرانسه-اسپانیا (16روزه)

  • مدت: 16روز
  • شهرهای مورد بازدید: زوریخ, لوسرن, رم, پاریس, بارسلون
  • کشورهای مورد بازدید: سوئیس, ایتالیا, فرانسه, اسپانیا
 • سوئیس-ایتالیا ( 9 روزه )

  • مدت: 9روز
  • شهرهای مورد بازدید: زوریخ, لوسرن, رم
  • کشورهای مورد بازدید: سوئیس, ایتالیا
 • سوئیس-فرانسه ( 9 روزه )

  • مدت: 9روز
  • شهرهای مورد بازدید: لوسرن, زوریخ, پاریس
  • کشورهای مورد بازدید: سوئیس, فرانسه