تورهای اروپایی نوروز 97

کد تور تاریخ حرکت مدت و مسیر تور پرواز هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 4-11 سال با تخت 2-4 بدون تخت
BRN7-057 26 اسفند

فرانسه-اسپانیا ( 9 روزه )

logo 1990 یورو + 29.900.000 ریال 2890 یورو + 29.900.000 ریال 1790 یورو + 29.900.000 ریال 990 یورو + 29.900.000 ریال
BRN7-056 27 اسفند

سوئیس-ایتالیا-فرانسه-اسپانیا (16روزه)

logo 3490 یورو + 36.900.000 ریال 4890 یورو + 36.900.000 ریال 3090 یورو + 34.900.000 ریال 1190 یورو + 34.900.000 ریال
BRN7-036 27 اسفند

سوئیس-ایتالیا ( 9 روزه )

logo 1990 یورو + 37.900.000 ریال 2690 یورو + 37.900.000 ریال 1790 یورو + 34.900.000 ریال 790 یورو + 34.900.000 ریال
BRN7-032 26 اسفند

کشتی کروز ( 13 روزه )

logo 3390 یورو +39.900.000 ریال 4890 یورو + 39.900.000 ریال 3090 یورو + 34.900.000 ریال 2590 یورو + 34.900.000 ریال
BRN7-055 4 فروردین

تور ایتالیا-اسپانیا (12روزه)

logo 39.900.000 ريال
+
2690 یورو
39.900.000 ريال
+
3890 یورو
34.900.000 ريال
+
2490 یورو
34.900.000 ريال
+
1090 یورو
BRN7-049 27 اسفند

اسپانیا-هلند-بلژیک-فرانسه(11روزه)

logo 2590 یورو + 36.900.000 ريال 3890 یورو + 36.900.000 ريال 2290 یورو + 36.900.000 ريال 1190 یورو + 36.900.000 ريال
BRN7-047 و BRN7-048 28 اسفند
2 فروردین

سوئیس-آلمان-اتریش(12روزه)

logo 2690 یورو +39.900.000 ريال 3990 یورو +39.900.000 ريال 2190 یورو +34.900.000 ريال 1190 یورو +34.900.000 ريال
BRN7-044 29 اسفند

سوئیس (9 روزه)

logo 2290 یورو + 39.900.000 ريال 3490 یورو + 39.900.000 ريال 1890 یورو + 36.900.000 ريال 890 یورو + 36.900.000 ريال
BRN7-053 2 فروردین

اسپانیا-فرانسه (10روزه)

logo 2590 یورو + 29.900.000 ريال 3690 یورو + 29.900.000 ريال 2390 یورو + 29.900.000 ريال 1190 یورو + 29.900.000 ريال
BRN7-029 28 اسفند

ایتالیا (10روزه)

logo 2790 یورو+ 39.900.000 ريال 3890 یورو+ 39.900.000 ريال 2490 یورو+ 34.900.000 ريال 990 یورو+ 34.900.000 ريال
BRN7-028 2 فروردین

ایتالیا-سوئیس-فرانسه (13 روزه)

logo 3290 یورو +39.900.000 ريال 4690 یورو +39.900.000 ريال 2990 یورو +34.900.000 ريال 1290 یورو +34.900.000 ريال
BRN7-030 و BRN7-031 27 اسفند
1 فروردین

ایتالیا-فرانسه (13 روزه )

logo 2990 یورو +39.900.000 ريال 4390 یورو +39.900.000 ريال 2690 یورو +34.900.000 ريال 1090 یورو +34.900.000 ريال
BRN7-026 25 اسفند

اسپانیا-فرانسه-ایتالیا (12 روزه)

logo 3190 یورو +39.900.000 ريال 4690 یورو +39.900.000 ريال 2890 یورو +34.900.000 ريال 1190 یورو +34.900.000 ريال
BRN7-022 28 اسفند

مجارستان-اسلواکی-اتریش-آلمان-هلند (14 روزه)

logo 2790 یورو + 39.900.000 ريال 3990 یورو + 39.900.000 ريال 2390 یورو + 34.900.000 ريال 990 یورو + 34.900.000 ريال
BRN7-020 1 فروردین

مجارستان-اسلواکی-اتریش-چک (12 روزه)

logo 2590 یورو +37.900.000 ريال 3990 یورو +37.900.000 ريال 2290 یورو +34.900.000 ريال 990 یورو +34.900.000 ريال
BRN7-009 2 فروردین

اسپانیا-فرانسه-ایتالیا (13 روزه)

logo 2890 یورو +39.900.000 ريال 4790 یورو +39.900.000 ريال 2990 یورو +34.900.000 ريال 1290 یورو +34.900.000 ريال
BRN7-007 29 اسفند

فرانسه-بلژیک-هلند-آلمان (13 روزه )

logo 2990 یورو+36.900.000 ريال 4390 یورو+36.900.000 ريال 2790 یورو+34.900.000 ريال 990 یورو+34.900.000 ريال
BRN7-063 و BRN7-064 26 اسفند
2 فروردین

فرانسه-ایتالیا ( 9 روزه )

logo 1990 یورو +29.900.000 ريال 2890 یورو +29.900.000 ريال 1790 یورو +27.900.000 ريال 990 یورو +27.900.000 ريال
BRN7-003 3 فروردین

فرانسه (8 روزه)

logo 1990 یورو + 29.900.000 ريال 2890 یورو + 29.900.000 ريال 1790 یورو + 29.900.000 ريال 590 یورو + 29.900.000 ريال
BRN7-001 و BRN7-004 27 اسفند
7 فروردین

فرانسه ( 8 روزه )

logo 1490 یورو + 29.900.000 ريال 2290
یورو + 29.900.000 ريال
1290
یورو + 27.900.000 ريال
390
یورو + 27.900.000 ريال
BRN7-046 3 فروردین

سوئیس ( 9 روزه )

logo 2290 یورو + 39.900.000 ريال 3490 یورو + 39.900.000 ريال 1890 یورو + 36.900.000 ريال 890 یورو + 36.900.000 ريال
BRN7-021 1 فروردین

مجارستان-اتریش-اسپانیا ( 12 روزه )

logo 2790 یورو + 37.900.000 ریال 3990 یورو + 37.900.000 ریال 2290 یورو + 34.900.000 ریال 990 یورو + 34.900.000 ریال
BRN7-058 28 اسفند

مجارستان-اسلواکی-اتریش-اسلونی-ایتالیا (14روزه)

logo 3090 یورو + 39.900.000 ریال 4690 یورو + 39.900.000 ریال 2790 یورو + 34.900.000 ریال 990 یورو + 34.900.000 ریال
BRN7-067 1 فروردین

فرانسه-هلند-آلمان ( 10 روزه )

logo 2590 یورو + 29.900.000 ریال 3690 یورو + 29.900.000 ریال 2390 یورو + 29.900.000 ریال 1090 یورو + 29.900.000 ریال
BRN7-065 3 فروردین

مجارستان-یونان ( 11 روزه )

logo 1990 یورو + 29.900.000 ریال 2890 یورو + 29.900.000 ریال 1790 یورو + 27.900.000 ریال 990 یورو + 27.900.000 ریال
BRN7-057 4 فروردین

سوئیس-فرانسه ( 9 روزه )

logo 2090 یورو + 39.900.000 ریال 2990 یورو + 39.900.000 ریال 1890 یورو + 34.900.000 ریال 790 یورو + 34.900.000 ریال